قیمت خرید فروش | فروشگاه دی نت
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

لیست قیمت مینی پی سی، تین کلاینت، زیرو کلاینت

مینی پی سی HST-H310TN-i5-8512 14,762,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی HST-H310TN-i5-4256 13,673,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی HST-H310TN-i3-8256 13,310,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی HST-H310TN-i3-4256 12,705,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل NUC11TNHi5 23,650,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی ایسوس ASUS PN64-i7 29,000,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی ایسوس ASUS PN64-i5 22,000,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی ایسوس ASUS PN64-i3 18,000,000 همراه سیستم طلایه تین کلاینت اینتل NUC11ATKPE 10,890,000 همراه سیستم طلایه تین کلاینت اینتل NUC11ATKC4 8,690,000 همراه سیستم طلایه تین کلاینت HP T420 1,400,000 همراه سیستم طلایه تین کلاینت HP T610 1,800,000 همراه سیستم طلایه تین کلاینت HP T620 2,500,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک میوا مدل GS-2550-HST28 4,950,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک میوا مدل GS-2550-HST464 5,720,000 همراه سیستم طلایه تین کلاینت HP T520 3,800,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک میوا مدل G1900-HST28 6,820,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک میوا مدل G1900-HST464 7,480,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک میوا مدل G1900-HST4120 6,000,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک میوا مدل TC 3037 10,500,000 همراه سیستم طلایه مینی کامپیوتر لنوو LENOVO THINKCENTRE M920X 40,700,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC12WSHI5 22,500,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل مدل NUC10i5FNH 17,908,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل NUC11TNHi5-8240 27,923,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC12WSHI7 30,500,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل NUC11TNHi5-16500 29,520,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل NUC7CJYH-A-8GB-240GB 9,200,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل NUC7CJYH-A-4GB-120GB 8,500,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل NUC11PAHi3-32GB-240GB+1TB 22,200,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-32GB-256GB 20,700,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-16GB-256GB 18,800,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-8GB-256GB 18,200,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC12WSKI7 29,600,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی ایسوس PB62 i5-11400 19,000,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی ایسوس PB62 i5-11400-4120 21,280,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی ایسوس PB62 i5-11400-8240 21,940,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی ایسوس PB62 i3-10105-4120 18,000,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل NUC11TNHi7-32-1TB 35,995,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل NUC11TNHi7-32500 36,600,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل NUC11TNHi7-16500 34,180,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی ایسوس PB62 i3-10105-8240 17,890,000 همراه سیستم طلایه معرفی مینی پی سی اینتل NUC11TNHi7 29,800,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل NUC11TNHi70L DUAL LAN 27,400,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل NUC11TNHi50L DUAL LAN 17,000,000 همراه سیستم طلایه مینی کامپیوتر لنوو LENOVO THINKCENTRE M920X 37,000,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH 14,500,000 همراه سیستم طلایه مینی کیس گیمینگ اینتل NUC11BTMI7-32GB1TB 43,300,000 همراه سیستم طلایه مینی کیس گیمینگ اینتل NUC11BTMI7-16GB512GB 42,200,000 همراه سیستم طلایه مینی کیس گیمینگ اینتل NUC11BTMI7 39,000,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل NUC11TNHi3-8240 13,050,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi3 11,450,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل NUC 11 NUC11PHKi7C 46,000,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل NUC8i5BELS1-8GB-120 15,100,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل NUC8i5BELS1-8GB-240 15,700,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل NUC8i3BELS1-8GB-240 10,700,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل NUC8i3BELS1-8GB-120 10,500,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -P 17,100,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -A 16,100,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -N 16,800,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -W 16,700,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -E 16,500,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -L 17,200,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -C 15,500,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -I 16,800,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -J 16,400,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -H 17,000,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -S 18,200,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -V 18,800,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -G 16,850,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i3FNH -F 12,400,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک ازراک ASRock Beebox J3160 6,300,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل NUC 11 Pro Chassis Element CM11EB i7 42,000,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل NUC7CJYH-A-4GB-120GB 6,700,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-32GB-120GB+1TB 21,800,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-32GB-1TB 21,000,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-32GB-SSD1TB 22,300,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-32GB-480GB 21,100,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-32GB-240GB 20,700,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل NUC11PAHi3-16GB-240GB+1TB 24,934,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل NUC11PAHi3-16GB-120GB+1TB 24,571,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-16GB-1TB 19,100,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-16GB-SSD1TB 20,400,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-16GB-480GB 19,200,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-16GB-240GB 18,800,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-16GB-120GB 18,400,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-8GB-240GB+1TB 21,314,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل NUC11PAHi3-8GB-120GB+1TB 19,300,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-8GB-1TB 18,500,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل NUC11PAHi3-8GB-SSD1TB 19,800,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-8GB-480GB 18,600,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-8GB-240GB 19,257,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-8GB-120GB 17,800,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل Intel NUC11PAHi3-4GB-120GB 17,500,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC 11 Performance kit-NUC11PAHi3 11,400,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-64GB-240GB+1TB 31,000,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-64GB-1TB 30,100,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-64GB-SSD1TB 32,600,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-64GB-480GB 30,500,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-32GB-240GB+1TB 26,200,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-32GB-1TB 25,300,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-32GB-SSD1TB 27,800,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-32GB-480GB 25,700,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-32GB-240GB 25,000,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-16GB-240GB+1TB 24,700,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-16GB-120GB+1TB 24,500,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-16GB-1TB 24,800,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-16GB-480GB 24,200,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-16GB-240GB 23,500,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-16GB-120GB 23,300,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-8GB-240GB+1TB 23,800,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-8GB-120GB+1TB 23,650,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-8GB-1TB 22,900,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-8GB-480GB 22,300,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-8GB-240GB 22,600,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi7-8GB-120GB 22,400,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-64GB-240GB+1TB 25,000,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-64GB-512GB+1TB 25,750,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-64GB-1TB 24,100,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-64GB-SSD1TB 26,600,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-64GB-480GB 24,500,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-32GB-240GB+1TB 20,200,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-32GB-120GB+1TB 20,000,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-32GB-1TB 18,800,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-32GB-480GB 19,700,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-32GB-240GB 19,000,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل NUC11PAHi5-16GB-240GB+1TB 18,700,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-16GB-120GB+1TB 18,550,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-16GB-1TB 17,800,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-16GB-480GB 18,200,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-16GB-240GB 17,500,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-16GB-120GB 17,300,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC 11 Performance kit-NUC11PAHi7 21,000,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-8GB-240GB+1TB 17,800,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-8GB-120GB+1TB 17,600,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-8GB-480GB 17,300,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-8GB-1TB 16,900,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-8GB-240GB 16,600,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-4GB-1TB 16,600,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC11PAHi5-8GB-120GB 16,600,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل Intel NUC 11 Performance kit-NUC11PAHi5 15,000,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i5FNH -W 19,500,000 همراه سیستم طلایه Intel مدل NUC10i3FNH 20,800,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i3FNH -U 15,500,000 همراه سیستم طلایه Intel مدل NUC10i3FNH 14,800,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i3FNH -S 14,600,000 همراه سیستم طلایه Intel مدل NUC10i3FNH 14,500,000 همراه سیستم طلایه Intel مدل NUC10i3FNH 14,350,000 همراه سیستم طلایه Intel مدل NUC10i3FNH 13,550,000 همراه سیستم طلایه امپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i3FNH -O 13,950,000 همراه سیستم طلایه Intel مدل NUC10i3FNH 12,250,000 همراه سیستم طلایه Intel مدل NUC10i3FNH 13,050,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i3FNH -L 13,550,000 همراه سیستم طلایه Intel مدل NUC10i3FNH 12,650,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل مدل NUC10i3FNH -I 12,150,000 همراه سیستم طلایه Intel مدل NUC10i3FNH 13,450,000 همراه سیستم طلایه Intel مدل NUC10i3FNH 13,250,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی Intel مدل NUC10i3FNH 12,950,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی Intel مدل NUC10i3FNH 12,250,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i3FNH -C 13,400,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی Intel مدل NUC10i3FNH 12,350,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل NUC11PHKi7CAA 51,000,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل NUC10i7FNH i7 19,950,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اچ اس تی J2900-2L2C-4GB 128GB SSD 8,800,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک ایسوس مدل PN40 4020-A 7,200,000 همراه سیستم طلایه Asrock Beebox celeron serieS 5,200,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10i3FNH-Box 10,750,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل NUC7i3BNH-4-120 9,800,000 همراه سیستم طلایه مینی پی سی اینتل NUC7CJYH 5,500,000 همراه سیستم طلایه تین کلاینت HP T620 3,200,000 همراه سیستم طلایه تین کلاینت HP T520 3,200,000 همراه سیستم طلایه کامپیوتر کوچک میوا مدل G1900-HST4120 6,400,000 همراه سیستم طلایه مینی کامپیوتر لنوو LENOVO THINKCENTRE M920X 23,500,000 همراه سیستم طلایه

منبع: https://www.shahrsakhtafzar.com/fa/price-list/413-thin-client-zero-client-network-price-list

0